Pressemeddelelse den 21.06.17

Bragende succes skaber ny computerspils-klub

Med det veloverståede LAN party i Jetsmark Idrætscenter den 19-21. maj, hvor 120 unge computerspillere dystede i flere internationalt kendte spil turneringer, har styregruppen bag arrangementet allerede besluttet sig for, at udnytte denne succes til at etablere en klub for computerspils-entusiaster efter sommerferien.

Konditionerne kender vi ikke helt endnu, men på de mange positive tilbagemeldinger efter LAN’et er vi sikre på, at der er god basis for en computerspils-klub her i Pandrup og omkringliggende byer.

Vi fik knyttet mange nye relationer i forbindelse med arrangementet, hvor mere end 100 lokale deltagere var med til at spille computer i 44 timer. Disse gamere håber vi naturligvis på vil være potentielle deltagere, når vi etablerer klubben. Ligeledes forventer vi, at også andre unge vil se en fordel i at mødes jævnligt i fællesskabet omkring klub og computerspil – at man med fordel kan mødes og udveksle erfaringer fra spilverdenen – og dygtiggøre sig via fællesskabet i klubben.

Som optakt til etableringen af klubben, afvikler vi et informationsmøde i Jetsmark Idrætscenter allerede på tirsdag den 27. juni kl 19.30, hvor både spillerne og deres forældre er velkommen til at komme og lytte på vore ideer og planer – og ikke mindst selv komme med forslag til indhold og driften af klubben.

Det er også planen, at de unge gamere selv skal have indflydelse på vore aktiviteter. Således håber vi, at der er nogle af spillerne, som vil hjælpe os i gruppen – eks med valg af spil og andre aktiviteter på klubaftner.

Foreløbig forestiller vi os, at der afvikles enten ugentlige eller månedlige klubaftner, hvor vi mødes omkring interessen for computerspil. Der fokuseres meget på begrebet ”Social gaming”, som i korte træk beskriver samspillet mellem selve spil interessen og de sociale interaktioner, som ligger derudover. Det mener vi bliver et vigtig element i klublivet – at der også foregår noget andet end hardcore gaming, når vi mødes. Det kan eks være med oplæg fra andre kendte personer fra spil miljøet – kendte gamere eller andre klubber som eks Lan Team Nord, AaB eSport, sund kost vejledere og lignende. Via planlægningen af Nordjysk LAN eventet i maj har vi allerede skabt mange gode kontakter i det nordjyske computerspils-miljø. Det vil vi udnytte til klub-indslag, når vi selv skal i gang.

Vi har også tanker om at tilbyde decideret undervisning i forskellige spil som eks ”CS:GO”, der var hovedturneringen ved det netop overståede Nordjysk LAN party, samt ”LOL”, som er et andet af verdens mest spillede computerspil. Selvom alle kan være med på alle niveauer, kræver det noget ekstra, hvis man virkelig vil blive god – og måske på sigt blive optaget på de mere professionelle hold. Vi håber og tror på, at vi kan være med til at samle og motivere bredden af computerspillere, for der igennem MÅSKE at udvikle nogle af fremtidens dygtigere spillere. Vi forventer derfor også, at vi skal have interne turneringer, samt skabe et par hold, som vi kan sende til eksterne turneringer i andre dele af landsdelen. I første omgang skal vi dog have fundet kapable undervisere, som kan lære vore klubmedlemmer mere indgående om spillene – eks strategi, taktisk forståelse, koordinering og det at skulle samarbejde på et hold.

Klubben i Pandrup bliver for alle – både hvad angår alder og evner med computeren. Det kræver ikke forudgående kendskab og evner med computerspil, for at blive medlem i klubben, som i øvrigt stadig ikke har noget navn, men indtil videre blot fortsætter under navnet ”Nordjysk LAN”.

I det optimale fremtidige setup for computerspil – eller som det også kaldes i daglig tale: eSport – i Nordjylland forestiller vi os en fælles turnering for alle eSports-klubber i landsdelen. Den del er vi også klar til at tage del i og få indflydelse på. Herigennem kan vi etablere et mere reelt samarbejde med de andre klubber, og på den måde være med til at styrke udviklingen inden for eSport – selvom det i øvrigt allerede udvikler sig med eksplosiv fart. Det er en bølge, som vi gerne vil ”ride med på”.

Aktiviteterne i den kommende klub forankres som et udvalg under Pandrup Firma & Familie Idræt, som er organisationen bag de kommende aktiviteter – og ligeledes stod bag årets første LAN party i Jetsmark Idrætscenter – et af de større parties nord for Limfjorden, hvis man måler på både præmiesum og antal deltagere.

De kommende måneder vil udvalget arbejde seriøst på at tilvejebringe midler til at etablere computerspils-klubben i Pandrup. Det kræver et ikke uanseeligt beløb, hvis vi skal etablere optimale klubfaciliteter. I givet fald KAN investeringen løbe op i ca 250.000 kr. Vi har dog en tro på, at vi kan finde en billigere løsning, indtil vi i givet fald får tilvejebragt de nødvendige midler.

Her og nu drejer det sig om at holde fast i den positive oplevelse fra det store LAN party i maj – og hurtigst muligt give de unge mennesker et interessant og inspirerende sted at mødes omkring computerspil.

Derfor opfordrer vi alle med interesse for computerspil til at møde op til informationsmødet den 27. juni, så vi i fællesskab kan få skabt de bedste rammer – og få bragt alle ideer og forslag i spil.

På vegne af Pandrup Firma & Familie Idræt og styregruppen bag Nordjysk LAN

Søren Jensen

Formand

23201267