RETNINGSLINJER

1. General info

eSport:NORD, er en esportsforening under Pandrup Firma & Familie Idræt, der henvender sig til alle der har interesse i eSport.

eSport:NORD, holder til i Jetsmark Idrætscenter i kælderen. Vi henvender os til alle i lokalområdet, men alle som har lyst til at komme, er velkommen.

1.1. Medlemskab, produkter og tjenester udbydes af: PFFI, Isaksvej 62, 9490 Pandrup, CVR nr 29638756, e-mail: info@esportnord.dk

1.2. Man betaler for medlemskabet, for 3, 6 eller 12 måneder ad gangen. Ønsker man at udmelde sig af eSport:NORD, er eneste mulighed at skrive en e-mail til info@esportnord.dk, og melde sig ud.

1.3. Når betalingen er registreret, anses man som aktivt medlem af foreningen, IKKE FØR.

1.4. Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages til en anden.

1.5. Kontingent betales og fornyes automatisk, hvis ikke du udmelder dig – Har du betalt for 3, 6 eller 12 måneders medlemskab, bliver beløbet automatisk trukket igen fra det anvendte kort 3, 6 eller 12 måneder efter første betaling.

2. Etik

2.1. Det forventes at man som medlem af eSport:NORD er bevidst om at man repræsenterer eSport:NORD, og fremstår som en god rollemodel, en god holdspiller og en god ven, overfor sit team, såvel som modstandere, fans, medier og alle andre. Det gælder online, på sociale medier, til kampe / turneringer og i alle andre sammenhænge.

2.2. Det forventes at man kan tilslutte sig vores værdier (Respekt og ansvarlighed – Fællesskab – Læring og uddannelse – Fairplay) og foreningens vedtægter.

2.3. Enhver handling et medlem udfører der er skadelig for eSport:NORD, holdet, eller esport fællesskabet generelt, kan medføre direkte udmeldelse uden medlemmet har ret til kompensation af nogen art ej heller tilbagebetaling af kontingent.

3. Betingelser for køb

3.1. Kontingent kan ikke refunderes – heller ikke ved udmelding. Medlemskaber er personlige og kan ikke overdrages til andre.

3.2. Alle priser er angivet i danske kroner inkl. moms medmindre andet er angivet.

4. Medlemskab

4.1. Man er først medlem når kontingentet er betalt.

4.2. eSport:NORD kan til en hver tid afvise anmodninger om optagelse i foreningen og ligeledes ekskludere medlemmer der modvirker eller skader foreningens formål og interesser.

4.3. Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent, senest 30 dage efter, at der er rykket for det.

4.4. Der tilbagebetales ikke kontingentpenge.

4.5. Er du tilmeldt og aktivt spillende for eSport:NORD, har dette til alle tider første prioritet over andre hold/claner/foreninger du er medlem/spiller på.

4.6. Alle spillere på et hold skal være medlem af eSport:NORD, der kan dog i nødstilfælde indsættes en stand-in som ikke er medlem, dette skal dog godkendes af et bestyrelsesmedlem i eSport:NORD.

4.7. Det er til alle tider medlemmers egen pligt at holde sig opdateret med turneringer, træning og andre relevante nyheder, ved at anvende eSport:NORD’s hjemmeside, facebook side.

4.8. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

4.9. Alle anvisninger fra eSport:NORD’s personale, crew, samt offentlige myndigheder som politi og brandvæsen, skal følges, også selvom disse ikke står i betingelserne.

4.10. eSport:NORD påtager sig intet ansvar for eventuel skade på personer og udstyr. Dette gælder også i henhold til tyveri, fejlstrøm eller lignende.

4.11. Der vil blive filmet video, og taget billeder til træning, events og andre gaming-aktiviteter. Som medlem af eSport:NORD accepterer du at vi må bruge dette materiale på sociale medier og vores hjemmeside, samt andre relevante medier – så længe materialet er af almindelig karakter i relation til gaming.

5. Automatisk fornyelse

5.1. Vær opmærksom på at kontingentet fornyes automatisk og betales løbende, indtil man ud-meldes.

5.2. Har man købt 3, 6 eller 12 måneders medlemskab, bliver medlemskabet automatisk gentegnet, fornyet og betalt med det anvendte kort, 3, 6 eller 12 måneder efter første køb.

6. Udmelding af eSport:NORD

6.1. Ønsker man at udmelde sig af eSport:NORD, er eneste mulighed at skrive en e-mail til info@esportnord.dk og melde sig ud.

6.2. Udmeldelsen sker løbende måned plus den resterende kontingentperiode der er betalt for.

6.3. Udmeldelse kan kun ske via e-mail til info@esportnord.dk

6.4. Desuden betragtes et medlem som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent, senest 30 dage efter, at der er rykket for det.

7. Afgivelse af oplysninger i forbindelse med bestilling og databehandling

7.1. Når du afgiver en bestilling på vores hjemmeside, beder vi dig indtaste korrekte oplysninger til brug for vores behandling af din bestilling.
Dine oplysninger vil aldrig blive videregivet til tredjepart uden dit samtykke.

7.2. Dine oplysninger kan blive gemt i vores system, men af sikkerheds grunde kan de ikke erhverves direkte fra os.

7.3. Med din bestilling accepterer du, at vi kan informere tredjepart om dit navn og din adresse i forbindelse med levering af varer til dig (f.eks. til vores kurér eller leveringsfirma).

7.4. Alle oplysninger skal være aktuelle og korrekte. Vi forbeholder sig retten til at afslutte medlemskabet, eller adgangen til events, turneringer eller andet, såfremt de indtastede personoplysninger er falske.

7.5. Det er til en hver tid medlemmets pligt at informere eSport:NORD, ved evt. ændringer i oplysninger, såsom ændring af adresse, navn m.m.

7.6. Dine oplysninger slettes i vores system ved udmeldelse.

7.7. Dine oplysninger registreres i vores kontingentsystem samt din IP adresse bliver logget. eSport:NORD, kan på intet tidspunkt se eller få adgang til dine betalingsoplysninger.

7.9Dine oplysninger bliver videregivet til Pandrup Firma & Familie Idræt,  for at kunne blive indrapporteret til Jammerbugt Kommune, da det er os pålagt i forhold til at kunne søge tilskud.

8. Ingen fortrydelsesret ved køb af medlemskaber

8.1. På vores medlemskaber er der ingen returret.

8.2. Ved køb af digitale produkter fraskriver du dig de normale 14 dages returret, som du som forbruger normalt har ret til ved handel på nettet. Denne fortrydelsesret bortfalder ved digitalt leverede varer og ydelser, så snart det købte tages i brug, da det derefter ikke kan tilbageleveres.

8.3. Produktet betragtes som taget i brug, når du har gennemført betalingen og modtaget din kvittering og dermed er aktivt medlem hos eSport:NORD.

8.4. At være aktivt medlem kræver ikke aktivitet fra din side, en gennemført betaling af kontingent anses som aktivt medlemskab.

9. Ingen fortrydelsesret ved events

9.1. I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af billetter til events, bootcamps, foredrag / workshops, LANS, turneringer og alle andre gaming-events ikke omfattet fortrydelsesretten og billetten kan derfor ikke refunderes med mindre arrangementet ikke gennemføres.

10. Ansvarsfraskrivelse

10.1. Såfremt retningslinjer og medlems betingelser ikke bliver overholdt, forbeholder eSport:NORD sig ret til at bortvise personer fra events, og/ eller udmelde medlemmer af foreningen. Uden mulighed for refundering af billet eller medlemskab.

10.2. eSport:NORD, kan aldrig holdes til ansvar for medlemmers eller deltageres tab eller lidelser ved events arrangeret af eSport:NORD.

Ovenstående gælder medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler.